Slănic-Moldova, Str. Vasile Alecsandri Nr. 36

Mănăstirea Măgura Ocnei

Monumentul Eroilor și Mănăstirea Măgura Ocnei se află pe Dealul Măgura din Târgu Ocna.

Monumentul – Muzeu Măgura Ocnei este unul dintre cele mai impresionante monumente ridicate în memoria ostașilor căzuți în primul război mondial. Este Situat la altitudinea de 520 m pe dealul Măgura, la 2 km de şoseaua Târgu Ocna – Slănic Moldova, după un drum care urcă spectaculos pe coasta muntelui. A fost construit între 1925-1928 în memoria celor peste 14.000 de ostaşi români căzuţi în Primul Război Mondial pe fronturile de la Oituz, Coşna şi Cireşoaia.

Pe frontispiciu stă înscris: “Spuneţi generaţiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria”.

Mănăstirea Măgura Ocnei aşezată pe un pinten muntos ce străjuieşte oraşul Tg. Ocna, apare într-o primă atestare documentară ce aminteşte de construcţia schitului din lemn la 1653. Între ctitorii donatori apare Salomia, fiica lui Constantin Donose din Dărmăneşti. În 1757 este amintit ca metoc al Aşezământului spitalicesc „Sf. Spiridon” din Iaşi, având biserică din lemn, cu hramul „Sf. Gheorghe”, reconstruită în 1742. În 1803 a fost reclădit din piatră, primind al treilea hram „Buna Vestire”, funcţionând ca locaş de cult până în 1964 când, sub comunişti, a fost demolat. Mănăstirea, prin vieţuitorii ei, a fost martoră activă la luptele din primul război mondial, fiind poziţionată foarte aproape de linia decisivă a frontului.

Cale de acces: dupa ce treceti de intersecția către Slănic-Moldova, la cateva sute de metri, găsiți spre dreapta un drum asfaltat de 2,5 km care urcă în serpentine spre vârful Dealului Măgura.