Slănic-Moldova, Str. Vasile Alecsandri Nr. 36

Casa Memorială „George Enescu”

La o distanță de 40 km în localitatea Tescani există de asemenea o casă memorială aparținând familiei Rosetti-Tescanu, apoi Marucăi Cantacuzino și compozitorului George Enescu, care a trăit și a compus câteva lucrări aici, între care și o parte din opera Oedip.

Astăzi este cunoscută sub numele: „Centrul de cultură Rosetti-Tescanu”. Aici se desfășoară anual și un festival de muzică clasică („Orfeul Moldav”) cu Filarmonica Mihail Jora din Bacău.